2011. március 24., csütörtök

Háziorvosi rendelések a Felújítás ideje alatt !!!

Kedves Olvasóim, dunapataji lakosok 

AZ EGÉSZSÉGHÁZ
jelenleg is folyamatban lévő
FELÚJÍTÁSA MIATT 
A RENDELÉSI IDŐK ÉS HELYÜK A KÖVETKEZŐKÉPPEN VÁLTOZNAK:


2011.04.13-án a VÉRVÉTEL ELMARAD!
2011.04.07 - 2011.04.15-ig VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT NEM LESZ!


HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

04.07. Csütörtök: 8-10 óráig rendel Dr. Váradi Beáta, saját rendelőjében.
04.08. Péntek:      8-10 óráig rendel Dr.Wéber Éva, Dr. Váradi rendelőjében.
04.15. Péntek:      8-10 óráig rendel Dr. Tóth Mónika, Dr. Wéber Éva rendelőjében
Ezen a három napon a rendelés 8-10 óráig tart és KIZÁRÓLAG CSAK SŰRGŐS ESETEK ELLÁTÁSA TÖRTÉNIK! Receptírás, beutaló írása miatt, kérjük Önöket, hogy a többi napokon keressék fel háziorvosukat!


04.11. Hétfő:   8-11 óráig rendel Dr. Wéber Éva, Dr. Váradi rendelőjében.
04.12. Kedd: 14-16óráig rendel  Dr. Wéber Éva, Dr. VÁradi rendelőjében.
04.13. Szerda: 8-12 óráig rendel Dr. Wéber Éva, saját rendelőjében.


04.11. Hétfő: 12-16 óráig rendel Dr. Váradi Beáta, saját rendelőjében.
04.12. Kedd:   8-12 óráig rendel Dr. Váradi Beáta, saját rendelőjében.
04.13. Szerda: 8-12 óráig rendel Dr. Váradi Beáta, a Védőnői szobában.
04.14. Csütörtökön: 12-16 óráig rendel Dr. Váradi Beáta, a Védőnői szobában.


04.11. Hétfő:     8-12 óráig rendel   Dr. Tóth Mónika, saját rendelőjében.
04.12. Kedd:   12-16 óráig rendel   Dr. Tóth Mónika, saját rendelőjében.
04.13. Szerda: 12-16 óráig rendel   Dr. Tóth Mónika, Dr. Wéber rendelőjében.
04.14. Csütörtök: 8-12 óráig rendel Dr. Tóth Mónika, Dr. Wéber rendelőjében.
04.15. Péntek:   8-10 óráig rendel    Dr.Tóth Mónika, Dr. Wéber rendelőjében.
Ezen a napon KIZÁRÓLAG Sürgős esetek ellátása!!

Ügyeletes orvos száma:  hétköznap 8-16 óráig: 06/30-219-6523
                                          hétvégén,ünnepnapokon és 16 óra után: 06/78-564-219
              
FOGÁSZATI RENDELÉS

2011.ÁPRILIS 07-08-13-14-15-én a FOGÁSZATI RENDELÉS ELMARAD!
Sürgös esetben helyettesít: Dr. Bácsi Beáta, SOLT - Béke tér. 2. szám alatt.
Rendelési ideje:
04.07. Csütörtök: 8-11 óráig
04.08. Péntek: 9.30-12 óráig
04.13. Szerda: 13-16 óráig
04.14. Csütörtök: 8-11 óráig
04.15. Péntek: 9.30-12 óráig

2011. március 15., kedd

Kossuth Lajos hangja fonográf felvételen

Kedves Olvasóim,

egy érdekesség az ünnep alkalmából.

Hallgassátok meg milyen volt Kossuth Lajos eredeti hangja:1848–49-es forradalom és szabadságharc

Kedves Olvasóim,

sokan felejtjük el mi is történt ezen a történelmi napon, 1848. március 15-én, ezért egy kis emlékeztetőt engedtem meg magamnak, hogy leírjam nektek...


Előzményei

Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban elfogadott Pragmatica sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralkodó és a magyarországi rendek viszonyát. Az egyetlen komolyabb további előrelépést ezen a területen 1848-ig az 1791. évi X. törvénycikk jelentette, amely biztosította az ország jogi függetlenségét a birodalom többi tagállamával szemben.
Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.
Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült – később utolsónak bizonyult – rendi országgyűlésen a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat” tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit: jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és felelős kormányt. A Habsburg Birodalom másik felének pedig alkotmányt követelt, amelynek fontos szerepe lett a március 13-án bekövetkező bécsi forradalom kitörésében.

A Forradalom

1848. március 15.

A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kossuth Bécsben tárgyalt a Habsburg vezetőkkel.
V. Ferdinánd király először nem akarta szentesíteni a pozsonyi országgyűlésen előző nap megszavazott feliratot, azonban 16-án hajnalban - hallva a Pest-Budán történtekről - kénytelen volt engedni.
Március 15-én a bécsi forradalom hírére magyar küldöttség indult a pozsonyi országgyűlésről a császári városba, s időközben Pesten is kitört a forradalom. Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar meghátrált, s kénytelen volt engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek. Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független, és felelős kormány volt.

A Batthyány-kormány megalakulása és az áprilisi törvények

Március 23-án az országgyűlés felsőtábláján Batthyány Lajos, a március 17-én kinevezett miniszterelnök, kihirdette minisztériumának névsorát. Ezek alapján:

Batthyány Lajos - elnök
Szemere Bertalan - belügyek
Kossuth Lajos - országos pénzügy
Deák Ferenc - igazságszolgáltatás és kegyelem
Mészáros Lázár - honvédelem
Klauzál Gábor - földművelés, ipar és kereskedés
Széchenyi István - közmunka és közlekedésügy
Eötvös József - nevelés (majd az átnevezés miatt vallás és közoktatás)
Esterházy Pál - a Felség személye körüli miniszter
Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd király április 11-én szentesítette. Ez fordulópontot jelentett a magyar történelemben, az ország gazdasági-politikai-kormányzási rendszere óriási változáson ment keresztül. Az áprilisi törvények alapján Magyarország csaknem független ország lett. Kimondták Magyarország és Erdély egyesülését. A törvények biztosították a polgári fejlődést, a felzárkózási lehetőséget nyugathoz. Megkezdődött a jobbágyrendszeren és a nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendszer felszámolása. A jobbágyfelszabadítást is kitűzték, ennek módját azonban egyelőre nem rendezték.

Kokárda

A magyar kokárdát március 15-én, 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetét jelentő pesti forradalom évfordulóján szokás viselni. A magyar hagyomány szerint a pesti radikális ifjúság vezérei Petőfi Sándor és Jókai Mór szerelmeiktől, Szendrey Júliától illetve Laborfalvi Rózától kaptak kokárdát a forradalom estéjén. A francia kokárdától eltérően nem kalapra tűzték, hanem a kabát hajtókájára vagy mellrészére a szív felőli oldalon.

A helyesen varrott magyar kokárda

Jókai Mór így ír a kokárdáról:

„… Jelenleg a nemzeti kokárda a reformerek színe, a békés átalakulás embereié, mentül nagyobb e toll vagy kokárda, annál nagyobb az ő istenbeni bizodalmuk és megelégedettségök.”

2011. március 11., péntek

MEGHÍVÓ - Nemzeti ünnep

Dunapataj Nagyközség Polgármestere és Képviselő Testülete
 valamint a rendező
Oktatási Bizottság és Patajiak Köre
tisztelettel hívja és várja a község lakosait
NEMZETI ÜNNEPÜNK


alkalmából tartandó megemlékezésre
2011. március 15-én. Délután 5 órakor


Találkozás
17 órakor a Patajiak köre elött, ahonnét a fáklyás felvonulás indul.
17óra30perckor - Ünnepi megemlékezés a Kossuth szobornál.
18 órakor - a Művelődési Házban a dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület díszelőadása:
"Szép élet, víg élet" címmel. 300 év katonadalai.

2011. március 4., péntek

Volánbusz sofőrök önbíráskodása

Kedves Olvasóim!

Egyre több panaszt hallok ismerőseim szájából, miszerint újfajta szabályokat léptettek életbe egyes Volán dolgozók, konkrétan a sofőrök!


ELSŐ PROBLÉMA

Nagyon sok dunapataji és a közeli településeken (Harta) élő gyermek néz szembe a következő problémával:

A Kalocsáról haza igyekvő gyermekeket NEM ENGEDIK FELSZÁLLNI a budapesti járatokra!
Általában hivatkozva arra, hogy a bérletük nem megfelelő, várják meg a Kunság volán járatát.
Ami hozzáteszem kb.egy óra várakozást jelent a gyerekeknek ebben az időpontban és ráadásul a hidegben!!!

Nem tudom miért van ez? Talán valamiféle rivalizálás folyik a budapesti és helyközi járatok sofőrjei között? vagy nem tudom mire vélni?Miért kell kihasználni a gyermekek hiszékenységét
Utánna érdeklődtem és valóban kétféle kinézetű bérlet van:
1. az előre nyomtatott úgymond gyári
2. a lebélyegzős fajta.
DE ez nem azt jelenti, hogy akinek ez utóbbi van az nem szállhat fel a budapesti járatra!Nem lehet kivételezni!

Egy fontos dolgot szeretnék tanácsolni és talán ezzel kivédhető lesz a jövőben ez a probléma!
Mindenki, legyen az gyermek vagy felnőtt, ha ilyet tapasztal, hogy nem engedik fel a buszra, nyomos indok nélkül (tele van a busz),
Kérje el a sofőr nevét, írja fel a rendszámát és a járatszámát és a kalocsai buszpályaudvaron tegyen panaszt!Vetessen fel jegyzőkönyvet, legyen nyoma, mert azt kötelesek kivizsgálni!
Ne szégyellje senki ezt megtenni, mert mindenkinek, a gyermekeknek is vannak jogaik!

MÁSODIK PROBLÉMA

A másik probléma amiről hallottam, hogy sok embert nem engednek fel a buszra munkaruhának minősülő öltözékben. Hiába nem koszos, mert nem is arra használja az illető, hogy abban dolgozzon, hanem utazásra mint más a farmerjét, ő ebben szeret közlekedni, akkor sem akarják felengedni.

Ennek is utánna néztem és a Volán utazási feltételek című szabályzatában az 
V. Utas magatartása című pont idevonatkozó része a következőket írja:

" 1. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanusítani nem szabad, amely az autóbuszt,annak felszerelési tárgyait,más utasok ruházatát,kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat. Annak aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,pótdíjat kell fizetnie!"

Tehát milyen jogon nem engedik fel a tiszta munkaruhában közlekedő embereket?!?
Sőt ha kicsit poros, piszkos meg lehet kérni hogy utazzon legfeljebb állva és ha leül és beszennyezi a széket, akkor fizeti a büntetést(pótdíjat).Valahogy haza kell jutnia neki is!
Mi van ha valaki elesik az úton és sáros lesz a ruhája.Nem elég a baja, még haza sem tud jönni?!?


Emberek vagyunk nem állatok!


Kérem minden kedves olvasómat aki ilyet tapasztal saját bőrén vagy gyermeke ilyenekről panaszkodik tegye meg a megfelelő lépéseket!
Minden önbíráskodó sofőrt tessék bejelenteni a kalocsai állomáson, személyesen!
Ha nem tesszük meg csak tovább fajulnak a dolgok!

Üdv: Tünde